ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ರಾಜಕೀಯ vs ಪ್ರಜಾಕೀಯ

*ರಾಜಕೀಯ

**ಮೊದಲು, ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ.

**ಅದರಿಂದ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತೀಷ್ಟಿತನಾಗುವುದು.

**ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕುವ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಬಾಲಕರ ಹಿಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ.

**ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಹಾಗು ಆಗದ-ಹೋಗದ ಭರವಸೆ – ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು.

**ಕಡೆಗೆ, ಚುಣಾವಣೆ ನಿಂತು, ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚುನಾಯಿತನಾಗುವುದು.

**ಅಲ್ಲಿಂದ, ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣದ ಲೂಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ.

**ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯ-ದೇಶ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದು.

**ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯುವುದು.

**ಎಚ್ಚರ- ಎಚ್ಚರ, ದೇಶ-ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಳುಗಿಸುವ ವಿಧಾನ.

**ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶ ಹಾಗು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30% ತೆರಿಗೆ ಹಣ, ಸಾಲದ ಕಂತು ಹಾಗು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪಡುತ್ತಿದೆ.

**ಇನ್ನೊಂದು 20% , ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳಾದ ಸಂಬಳ ಹಾಗು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪಡುತ್ತಿದೆ.

**ಉಳಿದ 50% ನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟರ ಹಾಗು ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು ತೆಗೆದರೆ, ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಎಷ್ಟೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ.

**ಇದು ರಾಜಕೀಯ.

**ಪ್ರಜಾಕೀಯ

  ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭೂ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಈ ಸ್ವತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್

**ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ.

**ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಹೋರಾಟದ ಪಿಡುಗು ಇಲ್ಲ.

**ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗು ಪಕ್ಷ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಮತ ಕೇಳದೆ, ಕೇವಲ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಕೇಳುವುದು.

**ಯಾವುದೇ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಚುಣಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.

**ಯಾವುದೇ ಅಶ್ವಾಸನೆ – ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ.

**ಚುನಾಯಿತನಾದರೆ, ಪ್ರಜಾ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ.

**ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೆಲಸ ಹಾಗು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗುಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.

  ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ / ವಿಷ್ಣುವಿನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ

**ಪ್ರಜೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಹಣ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಶೇಖಡಾ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.

**ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇದೆಯೇ?

**ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ?

**ಪ್ರಜಾಕೀಯವು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಗುರಿ ತಲುಪುವುದು ಪ್ರಜೆಗಳೇ.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »