ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Author: vishaya

ಕಲ‌ರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಜಾರ್ಜ್ ಈಸ್ಟ್‌ಮನ್

ಅಸಂಮಾನೇ ತಪೋವೃದ್ಧಿಃಸಂಮಾನಾಚ್ಚ ತಪಃಕ್ಷಯಃ |ಪೂಜಯಾ ಪುಣ್ಯಹಾನಿಃಸ್ಯಾನ್ನಿಂದಯಾ ಸದ್ಗತಿರ್ಭವೇತ್ ॥(ಸುಭಾಷಿತರತ್ನ-ಭಾಂಡಾಗಾರ) “ಸಂಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಡದಿದ್ದಷ್ಟೂ ತಪಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಂಮಾನವನ್ನು ಬಯಸಿದಷ್ಟೂ ತಪಸ್ಸು ತಗ್ಗುತ್ತದೆ.

Translate »