ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Author: vishaya

ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ – ಸತಿ ಅಥವಾ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ

ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ:.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ‘ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ’ ಪೀಠಗಳ ಮೂಲದೇವಿ

ಆಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ – ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯಸೀತಾಯಾಪತಯೇ ನಮಃ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದುಆಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ರಾಜನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಕಾಡಿಗೆ

ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಕೊಡೋ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು

ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಕೊಡೋ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು…. (ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ) ಅ-ಮೃತ್ಯುಬೀಜ.ಆ-ಈ-ಆಕರ್ಷಣ ಬೀಜ.ಇ-ಪುಷ್ಠಿಬೀಜ.ಉ-ಬಲದಾಯಕ.ಊ-ಲೂ-ಉಚ್ಚಾಟನ.ಋ-ಖ-ಸ್ತಂಬನ.ಋು-ಮೋಹನ.ಲು-ವಿದ್ವೇಷಣ.ಎ-ವಶೀಕರಣ.ಐ-ಪುರುಷವಶೀಕರಣಓ-ಲೋಕವಶೀಕರಣಔ-ರಾಜವಶೀಕರಣ.ಅಂ-ಪಶುವಶೀಕರಣ.ಅಃ-ಮೃತ್ಯುನಾಶಕ.ಕ-ವಿಷಬೀಜ.ಗ-ಗಣಪತಿ.ಘ-ಸ್ತಂಬನ,ಮರಣ ಬೀಜ.ಜ್ಞ-ಅಸುರಿ ಬೀಜ.ಚ-ಝ-ಚಂದ್ರಬೀಜ.ಛ-ಮೃತ್ಯುನಾಶಕ.ಜ-ಬ-ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜ.ಞ-ಮೋಹನ ಬೀಜ.ಟ-ಕ್ಷೋಬಣ ಬೀಜ.ಠ-ಚಂದ್ರ ಮತು ಘಾತ ಬೀಜ.ಡ-ಗರುಡ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಕಥೆ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ,ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ… “ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ,ಪಾಲಿಸು ತ್ತಾನೆ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾನೆ”

Translate »