ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

Tag: prajaakeeya

PRAJAAKEEYA – ಪ್ರಜಾಕೀಯ

PRAJAAKEEYA – ಪ್ರಜಾಕೀಯ. 1.ಯಾವುದೇ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 2. ಯಾವುದೆ Membership Fees ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 3. ಯಾವುದೆ

ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ , ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ

ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ – ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ

*ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿ,* *ತನಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ* *ಹಣಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗು ಪ್ರತೀಷ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ* *ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು.* *ಪ್ರಜೆಗಳ

Translate »

You cannot copy content of this page