Tag: Vishaya

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗುಂಪು

*ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ “ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ” ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮನಿಗೂ ಮರಣದಂಡನೆ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ, ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜನೊಂದಿಗಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಕಥೆ

ಈ ಕಥೆಯು ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಜ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ

You cannot copy content of this page