Category: ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮನಿಗೂ ಮರಣದಂಡನೆ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ, ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜನೊಂದಿಗಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್

Translate »

You cannot copy content of this page