Tag: Uppi

ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ,

You cannot copy content of this page