Tag: Upendra

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗುಂಪು

*ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ “ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ” ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ

ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ , ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ

ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ – ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ

*ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿ,* *ತನಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ* *ಹಣಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗು ಪ್ರತೀಷ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ* *ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು.* *ಪ್ರಜೆಗಳ

You cannot copy content of this page