ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

PRAJAAKEEYA (Uttama Prajaakeeya Party) official social media accounts

 To get daily updates of PRAJAAKEEYA (Uttama Prajaakeeya Party), use below mentioned links and to show your support please follow, like, comment and SHARE the posts in it 👇👇🔗🔗🔗🔗👇👇

PRAJAAKEEYA official social media accounts👇

FACE BOOK📍

https://www.facebook.com/prajaakeeyalive

INSTAGRAM📍

https://instagram.com/prajaakeeyalive

TWITTER📍

TELEGRAM 📍

Telegram Group: https://t.me/prajaakeeyalive

Telegram Channel: https://t.me/prajaakeeyaofficial

  ರೈತರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ (ಉಚಿತ ಕರೆ )

FACEBOOK GROUP📍

https://www.facebook.com/groups/prajaakeeya/

To build Better tomorrow, this platform is yours’.✅

Join this “Silent Revolution” and together we march towards development and change.✅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »