ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ವಿಜ್ – ಉತ್ತರ ಸಹಿತ

ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ವಿಜ್ – ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಹಿತ

Results

#1. ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು. ?

#2. ಹಾರಿದರೆ ಹನುಮಂತ ಕೂಗಿದರೆ ಶಂಖ. ?

#3. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು. ?

#4. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತರೆ ತಮ್ಮನೂ ಅಳುತ್ತಾನೆ. ?

#5. ಬಿಳಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ರಜೆಗಳು ? ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ

Finish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »