ಕನ್ನಡ ಒಗಟು – Kannada Riddles – ಇಡೀ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ

ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳು – ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಒಗಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ :

ಒಗಟು – ಊರಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಿ / One blanket for the whole village
ಒಗಟಿನ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page