Author: vishaya

ಜೀವನ ಪಾಠ – ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು

⚫ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳುತಾಯಿ,🕊ತಂದೆ,🕊ಗುರು.🕊 ⚫ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳುಪತ್ನಿ,🐇ಐಶ್ವರ್ಯ,🐇ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ🐇 ⚫ ಮರೆಯಬಾರದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳುಸಾಲ,🐿ಕರ್ತವ್ಯ,🐿ಖಾಯಿಲೆ,🐿 ⚫ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ

ಹಂದಿ – ದೋಣಿ – ಪಂಡಿತ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ! ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಓರ್ವ ಪಂಡಿತನೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ… ಯಾವತ್ತೂ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ

ನಾನು ಸತ್ತ ಕಥೆ

ನಾನು “ನಾನು”ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂಥಹದ್ದು. ನಾನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪುಳಕಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹೊರ

ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ನಮನ

ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ..ಅವಶ್ಯಕತೆ.ಅಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ. ರಾಮನಿಗೆ➖ಸೀತೆಕೃಷ್ಣನಿಗೆ➖ರಾಧೆಈಶ್ವರನಿಗೆ➖ಈಶ್ವರಿಮಂತ್ರ ಪಠಣದಲ್ಲಿ➖ಗಾಯತ್ರಿಗ್ರಂಥ ಪಠಣದಲ್ಲಿ➖ಗೀತಾದೇವರ ಎದುರಿಗೆ➖ವಂದನಅರ್ಚನ ಪೂಜಾ ಆರತಿ ಆರಾದನ..ಇವರ ಜೋತೆಗೆ ಶ್ರದ್ದಾ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿಉದಯಕ್ಕೆ➖ಉಷಾ..ಅರುಣಸಂಜೆಗೆ➖ಸಂದ್ಯಾರಾತ್ತಿ➖ಜ್ಯೋತಿ. ದೀಪನಿದ್ರೆಗೆ➖

You cannot copy content of this page