Author: vishaya

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ವರ್ದಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಇಂದು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಧರೆಯಲ್ಲವತರಿಸಿದ ದಿನ. (ಶಂಕುಕರ್ಣ ಎಂಬ ದೇವತೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ನಂತರ

ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೋಪದ ಕಥೆ

🌻ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ🌻ಆಲೋಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ… ಸಂನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ದೂರಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ

Translate »

You cannot copy content of this page