Author: vishaya

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಭಕ್ತಿ ಕಥೆ

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಭಕ್ತಿ….!ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಭಕ್ತಿಒಂದು ಕಾಡಿನ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಮೃಕಂಡ ಮುನಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮರುದಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ

ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹತ್ವ

ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮಾಘ ಮಾಸ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ

ಮಾಘ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ

ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮಾಘ ಮಾಸ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ

Translate »

You cannot copy content of this page