ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಥೆ

ಇದು ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೆನಾಲಿ ರಾಜನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವ ರಾಯರು ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು “ಅವನು ತನ್ನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಾಲೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಮರುದಿನ, ಮಹಾರಾಜ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು.

  ತೆನಾಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆಯ ಕಥೆ

ಅವನು ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮಹಾರಾಜನು ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹಾರಾಜನು ಕೋಪಗೊಂಡು ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಗರ್ಜಿಸಿದನು, “ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ನೀನು ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ – ಕಳಪೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಈಗ ನೀವು ಚಾವಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ “.
ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ನಂತರ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು, “ನಿಮ್ಮ ಮಹನೀಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಕುಂಬಾರ ನನ್ನನ್ನು ಕಸವಾಗಿರಬೇಕು. “

  ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ

ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಹಾರಾಜರ ಕೋಪವು ಕರಗಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ನಕ್ಕರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ಯಾರೋ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »