Category: ಪ್ರಜಾಕೀಯ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ

ಪ್ರಜಾಕೀಯ – POEM

ರಾಜಕೀಯದ ಕಿಂಡಿಯಲಿ ಇಣುಕಿದೆನೊಮ್ಮೆಕಿಂಡಿಯೆಂಬ ಬಾವಿಯಲಿ ಕಂಡೆನು ಕೇವಲ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನೆ |ರಾಜಾಡಳಿತವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿರಾಜಕೀಯವು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಗಾಗಿ

Translate »

You cannot copy content of this page