ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Category: ಪ್ರಜಾಕೀಯ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ

ರಾಜಕೀಯ vs ಪ್ರಜಾಕೀಯ

*ರಾಜಕೀಯ **ಮೊದಲು, ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. **ಅದರಿಂದ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತೀಷ್ಟಿತನಾಗುವುದು. **ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೂಟು

ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ಶಾಸಕರ (ಎಂಎಲ್‌ಎ) ಪಾತ್ರವೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ ?

ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ಶಾಸಕರ (ಎಂಎಲ್‌ಎ) ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ? ಶಾಸಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ

Translate »