ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಮಂತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವ

ಮಂತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವ…

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರವು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಠಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣವು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನಸಿಕ ಪಠಣವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಜಪವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ.

  ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಅಪಾಂಶು ಮಂತ್ರ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುತ್ತೀರಿ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದಾಗ, ಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಾಯಿಂದ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಪಠಿಸುವುದು ಗಾಯನ ಪಠಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕೇಳುಗನು ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿ , ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಪಠಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

  ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ "ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ" ಗದ್ಯಾರ್ಥ ಸಹಿತ..!

ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.

ಪ್ರತಿ ಪಠಣವನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಲಾ ಅಥವಾ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಲಾ ಎಂದರೆ 108 ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಕಣ ಅಥವಾ ಹಾರ. ಅನೇಕ ಪೂರ್ವ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಠಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಣಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಠಣಗಳ ಮೂಲಕ ಎಣಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಲಾಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ನೀವು ಜಪವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವುದು.

  ತಲೆಗೆ ಹೂ ಇಡುವುದರ ಮಹತ್ವ ? ಯಾವ ಹೂವು ಯಾವ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ?

ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೇವಲ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುವ ಸಮಯ ಇದು.

ಏಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮಂತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »