ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶನ ನೂರೆಂಟು (108) ಹೆಸರು

ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕನಾದ ಗಣೇಶನ ನೂರೆಂಟು(108) ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ…

1) ಅಖುರಥ – ಇಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡವ

2) ಆಲಂಪತ- ಎಂದಿಗೂ ಅನಂತನಾದ ದೇವ

3) ಅಮಿತ – ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ದೇವ

4) ಅನಂತಚಿದೃಪಮಯಂ – ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವ

5) ಅವನೀಶ್ – ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ

6) ಅವಿಘ್ನ – ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ

7) ಬಾಲಗಣಪತಿ- ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಿಸಲ್ಪಡುವವ, ಬಾಲಕ ಗಣಪತಿ

8) ಬಾಲಚಂದ್ರ -ಚಂದ್ರನಿಂದಲಂಕೃತನಾದವ

9) ಭೀಮ – ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ದೇಹಧಾರ್ಢ್ಯ ಉಳ್ಳವ

10) ಭೂಪತಿ- ಭೂಮಿಗೆ ಯಜಮಾನ

11) ಭುವನಪತಿ – ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯ

12) ಬುದ್ದಿನಾಥ – ಬುದ್ದಿಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವನು

13) ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯ – ಬುದ್ದಿವಂತ, ಜ್ಞಾನವಂತ

14) ಬುದ್ಧಿವಿಧಾತ – ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ

15) ಚತುರ್ಭುಜ – ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳುಳ್ಳವನು

16) ದೇವದೇವ -ದೇವತೆಗಳ ದೇವ

17) ದೇವಾಂತಕನಾಶಕ – ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ಅಸುರರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವವನು

18) ದೇವವ್ರತ – ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವತೆ

19) ದೇವೇಂದ್ರಶಿಖಾ -ದೇವತೆಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ

20) ಧಾರ್ಮಿಕ- ಧರ್ಮ ನಿರತನಾದವ

21) ಧೂಮ್ರವರ್ಣ- ಧೂಮ್ರ ಬಣ್ಣದ ದೇವತೆ

22) ದುರ್ಜ -ಅದ್ವಿತೀಯ, ಅಜೇಯ ದೇವತೆ

23) ದ್ವೈಮಾತುರ- ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಉಳ್ಳವ

24) ಏಕಾಕ್ಷರ – ಒಂದು ಅಕ್ಷರದವ

25) ಏಕದಂತ – ಒಂದು ದಂತ (ಹಲ್ಲು) ಉಳ್ಳವ

26) ಏಕದೃಷ್ಟ -ಒಂದು ದಂತ (ಹಲ್ಲು) ಉಳ್ಳವ

  ಯೋಗ ಎಂದರೇನು ?

27) ಈಶಪುತ್ರ – ಈಶ್ವರನ ಪುತ್ರ

28) ಗದಾಧರ – ಗದೆಯನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವವ

29) ಗಜಕರ್ಣ- ಆನೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವ

30) ಗಜಾನನ – ಆನೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವ

31) ಗಜನನೇತಿ – ಆನೆಯ ಮುಖದ ತರಹದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವ

32) ಗಜವಕ್ರ – ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲುಳ್ಳವ

33) ಗಜವಕ್ತ್ರ – ಆನೆಯ ಬಾಯಂತೆ ಬಾಯನ್ನು ಉಳ್ಳವ

34) ಗಣದಕ್ಷಯ (ಗಣನಾಯಕ)- ಗಣಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ(ದೇವತೆಗಳು) ಅಧಿನಾಯಕ

35) ಗಣಧ್ಯಕ್ಷಿನ – ಗಣಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ(ದೇವತೆಗಳು) ಅಧ್ಯಕ್ಷ

36)ಗಣಪತಿ- ಗಣನಾಯಕ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಡೆಯ

37) ಗೌರಿಸುತ – ಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ

38) ಗುಣಿನ- ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು

39) ಹರಿದ್ರ – ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಮೈ ಉಳ್ಳವನು

40) ಹೇರಂಬಾ- ತಾಯಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ

41) ಕಪಿಲಾ- ಹಳದಿಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಮೈ ಉಳ್ಳವ

42) ಕವೀಶ -ಕವಿಗಳಿಗೆಲಾ ಒಡೆಯ

43) ಕೃತಿ- ಸಂಗೀತದ ದೇವತೆ

44) ಕೃಪಾಳು- ಕರುಣಾಳಾದ ದೇವತೆ

45) ಕೃಷಪಿಂಗಾಕ್ಷ – ಹಳದಿಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವ

46) ಕ್ಷಮಾಕರಂ- ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ

47) ಕ್ಷಿಪ್ರ – ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಲಿಯುವವ

48) ಲಂಬಕರ್ಣ- ಉದ್ದನೆಯ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವ

49) ಲಂಬೋದರ – ಉದ್ದನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನುಳ್ಳವ

50) ಮಹಾಬಲ – ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ದೇವತೆ

51) ಮಹಾಗಣಪತಿ – ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಛ ದೇವತೆ

52) ಮಹೇಶ್ವರಂ- ಮಹಾ ಈಶ್ವರನ ಸಮಾನರಾದವ

53)ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ- ಮಂಗಳಕರನಾದ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ ಶ್ರೀ ಸುಶಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದು

54) ಮನೋಮಯಿ -ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವನು

55) ಮೃತ್ಯುಂಜಯ- ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು

56) ಮುಂದಾಕರಮ- ಸಂತಸವನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವ

57) ಮುಕ್ತಿದಾಯ – ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ

58) ಮೂಷಿಕವಾಹನ- ಇಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡವ

59) ನಾದಪ್ರತಿಥಿಷ್ಟ- ನಾದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾಧಿಸುವವ, ಮೆಚ್ಚುವವ

60) ನಮಸ್ತೇತು – ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವವ

61) ನಂದನ- ಶಿವನ ಮಗ

62) ನಿಧೀಶ್ವರಂ- ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ

63) ಓಂಕಾರ- ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದವನು

64) ಪೀತಾಂಬರ- ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ಮೈ ಉಳ್ಳವನು

65) ಪ್ರಮೋದ- ಮೋದಕಪ್ರಿಯ, ಮೋದಕಗಳ ಒಡೆಯ

66) ಪ್ರಥಮೇಶ್ವರ- ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೊದಲಾಗಿರುವವನು, ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆಯ ದೇವತೆ

67) ಪುರುಷ್- ಅಪ್ರತಿಮ ಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವನು

68) ರಕ್ತ – ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು

69) ರುದ್ರಪ್ರಿಯ-ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು

70) ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮನ್-ಸರ್ವಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ,ಪೂಜೆಗಳನ್ನು, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು

71 )ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ – ವಿದ್ಯೆ,ಬುದ್ದಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನುಸಿದ್ದಿಸುವವನು

72) ಸರ್ವಾತ್ಮನ್-ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವನು

73) ಶಾಂಭವಿ-ಶಾಂಭವಿಯಾದ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯ, ಮಗನು

74) ಶಶಿವರ್ಣಂ- ಬೆಳದಿಂಗಳಬೆಳಕಿನಂತಿರುವವನು, ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವನು

75) ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ-ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವನು

76) ಶುಭನ್- ಶುಭದಾಯಕನಾದ ದೇವತೆಯು

77)ಶುಭಗುಣಕಣನ್-ಸರ್ವಕಾಯ, ಸರ್ವವಿಧಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವ

78) ಶ್ವೇತ-ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವವನು

79) ಸಿದ್ದಿದಾತ-ಕೀರ್ತಿಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ

80) ಸಿದ್ದಿಪ್ರಿಯ-ಸದಾಕಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಿದ್ದಿಸುವವ

81)ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ- ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಧಿದೇವತೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವ

82) ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅಣ್ಣ

83) ಸುಮುಖ-ಪವಿತ್ರವಾದ, ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ ಮುಖವನ್ನುಳ್ಳವ

84) ಸುರೇಶ್ವರಂ-ಸುರದೇವತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಡೆಯನಾದವ

  ಗರುಡ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

85) ಸ್ವರೂಪ್ – ರೂಪವಂತನೂ, ಸುಂದರವದನ ಉಳ್ಳವನು

86) ತರುಣ್-ಸದಾಕಾಲ ತರುಣಂತೆಯೇ ಇರುವವ

87) ಉದ್ದಂಡ-ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಡುವವನು, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕ

88) ಉಮಾಪುತ್ರ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ

89) ವಕ್ರತುಂಡ-ಬಾಗಿದ ಸೊಂಡಿಲುಳ್ಳ ದೇವತೆ

90) ವರಗಣಪತಿ-ಬೇಡಿದ ವರ ನೀಡುವ ದೇವತೆ

91) ವರಪ್ರದ-ವರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ

92)ವರದವಿನಾಯಕ- ಯಶಸ್ಸಿನ್ನು ಹರಸಿ ವರವನ್ನೀಯುವವ

93) ವೀರಗಣಪತಿ-ವೀರನಾದ ಗಣೇಶ ದೇವತೆ

94)ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ-ವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿದೇವತೆ

95) ವಿಘ್ನಹರ-ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಹರಿಸುವವನು

96) ವಿಘ್ನಹರ್ತ-ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವವನು

97) ವಿಘ್ನರಾಜ-ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜಯಿಸಿ, ಅದರ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವವನು

98)ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರ- ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾಜಯಿಸಿ,ವಿಘ್ನಗಳ ರಾಜನಾಗಿರುವವನು

99)ವಿಘ್ನವಿನಾಶಾನಯ-ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವವನು

100) ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ-ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ, ನಿಘ್ನಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವವನು

101) ವಿಕತ್- ಬೃಹದಾಕಾರದ ದೇಹವುಳ್ಳವನು

102) ವಿನಾಯಕ-ಸರ್ವರಿಗೂ ನಾಯಕನಾದವನು

103) ವಿಶ್ವಮುಖ- ಜಗತ್ತಿಗೇ ಮುಖದಂತಿರುವವನು

104) ವಿಶ್ವರಾಜ-ಪ್ರಪಂಚದೊಡೆಯ

105) ಯಜ್ಞಕಾಯ-ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಿಸಮರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು

106) ಯಶಸ್ಕರಂ- ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು, ಸಿದ್ದಿಸುವವನು

107)ಯಶಸ್ವಿನ್-ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕನಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯನಾದ ದೇವತೆಯು

108) ಯೋಗದೀಪ- ಯೋಗಕಾರಕನೂ, ಯೋಗದ ಅಧಿದೇವತೆಯೂ ಆದವನು

▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬*▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬
*ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು*
‘ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು’

ಧಮೋ೯ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ: ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು*
▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »