ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ – ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್

ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್ ಒ೦ದು ಸಮಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ !
ಎಂಭತ್ತು ವರುಷದ ಮುದುಕಿ ತೊಂಭತ್ತರ ಗಂಡನಿಗೆ  ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ :
   ” ಈ ದಾಂಪತ್ಯಯಾನದಲಿ
     ಎನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿದವರು
     ಹಿಡಿದ ಕೈ ಬಿಡದವರು
     ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ದೊರೆ ನೀವಲ್ಲವೇ !
           ಹಬ್ಬಗಳು  ಬಂದಾಗ
           ಹೊಸಪಂಚೆ ನಿಮಗಿರಲಿ, ಇರದಿರಲಿ
           ನಾ ಹಳೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ
           ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು  ಎಂದವರು
           ಸಾಕುಬಿಡು ಎಂದವರು
           ಹೊಸಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟವರು,
           ಮಲ್ಲಿಗೆಯನಿತ್ತವರು,
           ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ದೊರೆ ನೀವಲ್ಲವೇ ?
    ಮತ್ತೆ ನಾ  ತವರೂರು ಹೊರಟಾಗ
    ಬಾಗಿಲಬಳಿ  ಬಂದವರು‌
    ಬೇಗ ಬಾ  ಎಂದವರು
    ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ದೊರೆ  ನೀವಲ್ಲವೇ
          ಮತ್ತೆ  ಫೋನುಗಳ ಮಾಡುತ್ತ ,
          ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ
          ಬಳೆಗಳ ಸದ್ದಿಲ್ಲ , ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ
          ಬೇಗನೆ ಬರುವೆಯಲ್ಲ  ಎಂದವರು
          ನೀವಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ದೊರೆ ನೀವಲ್ಲವೇ ? “
ಅದಕ್ಕೆ  ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ !
       ” ಬೇರಿಲ್ಲದೆ ಮರವೆಲ್ಲಿದೆ
         ಮರವಿಲ್ಲದೆ ಹೂವೆಲ್ಲಿದೆ
         ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲಿದೆ
         ನೀನಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ?
ಎಂತಹ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತು !….
           ”  ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದವಳೇ ,
              ಮನೆಯಾಕೆ ಆದವಳೇ,
              ಮನದೊಳಗೆ ನಿಂದವಳೇ,
             ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನರಸಿ ನೀನಲ್ಲವೇ ?
      ಬಡತನವೊ ,ಸಿರಿತನವೊ ,
      ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಲಿ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದವಳು !
      ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂದವಳು
      ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನರಸಿ ನೀನಲ್ಲವೇ ! “
ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ  ಆ ಮುದುಕ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ !
         ”  ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಾಗ
            ಆರೋಗ್ಯ ಹೋದಾಗ ,
            ಆದಾಯ ಇರದಾಗ ,
            ಹಣವೆಲ್ಲ ಸವೆದಾಗ‌ ,
            ಬಂಧುಗಳು  ಬರದಾಗ ,
            ಮಕ್ಕಳು ಮರೆತಾಗ ,
            ನಾ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅತ್ತಾಗ ,
            ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂದವಳು ,
            ಮರುಗದಿರಿ ಅಂದವಳು ,
            ಕಣ್ಣೀರ ತಡೆದವಳು ,
            ಯಾರಿರಲಿ, ಇರದಿರಲಿ ,
           ನಾನಿಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ , ಎಂದವಳು ,
           ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನರಸಿ ನೀನಲ್ಲವೇ !
      
    ಇದು  ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »