ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ – ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತ ಮೂರು ಗುಣಗಳು

ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತ ಮೂರು ಗುಣಗಳು

अविश्रामं वहेद्भारं शीतोष्णं च न विन्दति ।
ससन्तोषस्तथा नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्दभात् ॥

(ಕತ್ತೆ) ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ,
ಶಾಖ ಅಥವಾ ಶೀತದಿಂದ ತಡೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿರುತ್ತದೆ.

(Donkey) carries loads without rest,
is not deterred by the heat or cold, is always content
  ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »