ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಸುಭಾಷಿತ – ಬೆಂಕಿ , ಸಾಲ , ಶತ್ರು

ಒಂದು ಬೆಂಕಿ, ಸಾಲ, ಅಥವಾ ಶತ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಉಳಿದರು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

अग्निशेषम् ऋणशेषम् शत्रुशेषम् तथैव च | 
पुन: पुन: प्रवर्धेत तस्मात् शेषम् न कारयेत् ||

If a fire, a loan, or an enemy continues to exist even to a small extent, it will grow again and again; so do not let any one of it continue to exist even to a small extent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »