Tag: love

‘ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದೆಂತಹ ಪ್ರೀತಿ?’ ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ನಡ ಕಥೆ

‘ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದೆಂತಹ ಪ್ರೀತಿ?” ———————————————- ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದವರು

You cannot copy content of this page