Tag: Kathe

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಕಥೆ

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕೇ ವಿನಹಃ ಕೃತಜ್ಞಹೀನರಾಗಬಾರದಲ್ಲವೇ… ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಭ ಭಿಕ್ಷುಕನೋರ್ವˌ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ… ಆತ ಆ

ಕರ್ಣನ ಕಥೆ

ಕರ್ಣನ ಹುಟ್ಟು ಕುಂತಿಯು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಋಷಿ ದುರ್ವಾಸಾ ಮುನಿ

ಬದಲಾವಣೆ – change – ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕ ಸಂಜೆಯ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಅಂದು ಕಡಲ ತೀರದ ತುಂಬ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ

You cannot copy content of this page