Tag: ರಾಜ

ಪ್ರಜಾಕೀಯ – ನೀತಿಕಥೆ

*ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿಕಥೆ.* ಒಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ರಾಜರು ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಎದಿರಾಗುತ್ತಾರೆ.

You cannot copy content of this page