Tag: ಮಾಘ

ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ ಶಿಂಶುಮಾರ ಜಯಂತಿ

ಶಿಂಶುಮಾರ ರೂಪ ಚಿಂತನಾ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ ಶಿಂಶುಮಾರ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲರಾಯುಷ್ಯವ ಶಿಂಶುಮಾರದೇವಸಲ್ಲೀಲೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವ |ಒಲ್ಲೆ ನಾನಿವರ ನಿತ್ಯಮುತ್ತೈದೆಯೆಂದುಬಲ್ಲವರೆನ್ನ ಭಜಿಸುವರು

ಮಾಘ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

ಮಾಘ ಹುಣ್ಣಿಮೆ…ಮಾಘಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದ ಮಹತ್ವ: ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ

ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹತ್ವ

ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮಾಘ ಮಾಸ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ

ಮಾಘ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ

ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮಾಘ ಮಾಸ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ

Translate »