Tag: ಪ್ರಜಾಕೀಯ

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗುಂಪು

*ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ “ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ” ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ

ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ

ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದೊ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ, ಹೆಂಗಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ

You cannot copy content of this page