Tag: ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ – ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ

*ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿ,* *ತನಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ* *ಹಣಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗು ಪ್ರತೀಷ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ* *ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು.* *ಪ್ರಜೆಗಳ

You cannot copy content of this page