ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಪದವಿ / ಬಿ ಇ / ಬಿ ಟೆಕ್ / ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ

ರಾಜ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ – State Post Matric Scholarship Scheme


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ


12000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆವರ್ಷಕ್ಕೆ 400 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://sw.kar.nic.in/edn_files/ednSchemes13.htm

https://sw.kar.nic.in/

https://ssp.karnataka.gov.in/

ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು – Financial Assistance to students selected by foreign universities


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ


12000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ


60% ಮತ್ತು ಮೇಲಿನದು;
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ


ಪ್ರಯಾಣ ಶುಲ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ, ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ / ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರ್ಚು, ಲೇಖನಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಖರ್ಚು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://sw.kar.nic.in/foreignstudies/

https://sw.kar.nic.in/edn_files/ednSchemes21.htm

https://sw.kar.nic.in/foreignstudies/WebPages/newScheme.aspx

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ – National Means cum Merit Scholarship for Minorities


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ


2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು / ಯು.ಟಿ. ಆಡಳಿತಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆ


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25000 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.minorityaffairs.gov.in/SCHEMES/PERFORMANCE/Scholarship-Schemes/merit-cum-means-scholarship-scheme

https://scholarships.gov.in/

http://www.minorityaffairs.gov.in

ಎನ್ ಟಿಎಸ್ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ – NTSE Scholarship


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಎನ್ ಟಿಎಸ್ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆ


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24000 ರೂ

  ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.ncert.nic.in/programmes/talent_exam/index_talent.html

http://ncert.nic.in/ntse/login.aspx

http://www.ncert.nic.in

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Post-matric Scholarship for Minorities


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು


2 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆವರ್ಷಕ್ಕೆ 8400 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9350 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://minorityaffairs.gov.in/SCHEMES/PERFORMANCE/Scholarship-Schemes/post-matric-scholarship-scheme

https://scholarships.gov.in/

http://minorityaffairs.gov.in

ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Post-matric Scholarship for Other Backward Castes


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಒಬಿಸಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ


50000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ , ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1900 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4250 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/4?mid=32549

https://scholarships.gov.in/

http://socialjustice.nic.in/

ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Post-matric Scholarship for SC / ST


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ


1 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ , ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1850 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3550 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/25?mid=24541

https://scholarships.gov.in/

http://socialjustice.nic.in/

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Top Class Education Scholarship for SC / ST


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

  ಕುವೆಂಪು - ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ


2 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರೂ. 3.72 ಲಕ್ಷ p.a ವರೆಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು 75,000 p.a. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡೆಗೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/27?mid=24541

https://scholarships.gov.in/

http://socialjustice.nic.in/

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ – All India Youth Scholarship Entrance Examination (AIYSEE)


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಬಿ ಇ / ಬಿ ಟೆಕ್ / ಎಂಬಿಬಿಎಸ್


ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.aiysee.com/

https://aiysee.com/online_apply.php

https://www.aiysee.com/aboutsc.php

ಸಂಥೂರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Santoor scholarship


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗಿಯರು

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.santoorscholarships.com/

http://www.santoorscholarships.com/documents/str-women-scholarship-application-form-2019-20.pdf

ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Jindal Foundation Scholarships


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಹುಡುಗರು – 70% ಹುಡುಗಿಯರು – 65%


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12000 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9600 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.sitaramjindalfoundation.org/scholarships-for-students-in-bangalore.php

https://www.sitaramjindalfoundation.org/

https://www.sitaramjindalfoundation.org/assets/images/file/application_annexure_form.pdf

  I ಪಿ ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮಾಹಿತಿ

ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Jindal Foundation Scholarships


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಬಿ ಇ / ಬಿ ಟೆಕ್
ಹುಡುಗರು – 70% ಹುಡುಗಿಯರು – 65%


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20400 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.sitaramjindalfoundation.org/scholarships-for-students-in-bangalore.php

https://www.sitaramjindalfoundation.org/

https://www.sitaramjindalfoundation.org/assets/images/file/application_annexure_form.pdf

ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Jindal Foundation Scholarships


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಎಂಬಿಬಿಎಸ್
ಹುಡುಗರು – 75% ಹುಡುಗಿಯರು – 70%


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.sitaramjindalfoundation.org/scholarships-for-students-in-bangalore.php

https://www.sitaramjindalfoundation.org/

https://www.sitaramjindalfoundation.org/assets/images/file/application_annexure_form.pdf

ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ – FAIR AND LOVELY SCHOLARSHIP


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗಿಯರುವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 25,000 ರಿಂದ ರೂ 50,000 ವರೆಗೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.fairandlovelyfoundation.in/scholarship

https://www.fairandlovelyfoundation.in/register

ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – Vidyadhan Scholarship Program


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರುವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 30,000

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.vidyadhan.org/apply

https://www.vidyadhan.org/register/student

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »