Tag: women

ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ನಮನ

ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ..ಅವಶ್ಯಕತೆ.ಅಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ. ರಾಮನಿಗೆ➖ಸೀತೆಕೃಷ್ಣನಿಗೆ➖ರಾಧೆಈಶ್ವರನಿಗೆ➖ಈಶ್ವರಿಮಂತ್ರ ಪಠಣದಲ್ಲಿ➖ಗಾಯತ್ರಿಗ್ರಂಥ ಪಠಣದಲ್ಲಿ➖ಗೀತಾದೇವರ ಎದುರಿಗೆ➖ವಂದನಅರ್ಚನ ಪೂಜಾ ಆರತಿ ಆರಾದನ..ಇವರ ಜೋತೆಗೆ ಶ್ರದ್ದಾ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿಉದಯಕ್ಕೆ➖ಉಷಾ..ಅರುಣಸಂಜೆಗೆ➖ಸಂದ್ಯಾರಾತ್ತಿ➖ಜ್ಯೋತಿ. ದೀಪನಿದ್ರೆಗೆ➖

ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು – power of women

ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹುಡುಗಿಯರು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಳು ಆಕೆ… ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥರಾದ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಚೆಲುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು

ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇಧ ಭಾವ ಏಕೆ ? – ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ !

*ಮಹಾನಗರ ಒಂದರಲ್ಲಿ,ಸಂತರೊಬ್ಬರ ಪ್ರವಚನದ ಹತ್ತನೇ ದಿನವದು.* *ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ,ಅಂತಹ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ

You cannot copy content of this page