ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

Tag: ವಿಷಯ

ಸಂತೋಷ ⇄ ದುಃಖ | Happiness ⇄ Sadness

ಡಿವಿಜಿರವರು ಈ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗಳು ಹೇಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ

ಕರ್ಣನ ಕಥೆ

ಕರ್ಣನ ಹುಟ್ಟು ಕುಂತಿಯು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಋಷಿ ದುರ್ವಾಸಾ ಮುನಿ

You cannot copy content of this page