Tag: ವಿಷಯ

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗುಂಪು

*ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ “ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ” ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮನಿಗೂ ಮರಣದಂಡನೆ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ, ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜನೊಂದಿಗಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಕಥೆ

ಈ ಕಥೆಯು ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಜ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ

ಕಗ್ಗ – ಯುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ

Perennial devotion – ಯುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬಡ ಪರದೇಶಿ ।ಶಕ್ತಿ ಚತುರತೆಯುಡುಗಿ ನೀನು ಸೋತಂದು ।।ಉತ್ಕ್ರಮಣದರೆಮನದಿ ದೈವವನು

ಕಗ್ಗ – ಜ್ಞಾನೋದಯ – Enlightened

ಜ್ಞಾನೋದಯ –Enlightenedದ್ವೈತವೇನದ್ವೈತವೇನಾತ್ಮದರ್ಶನಿಗೆ ।ಶ್ರೌತಾದಿವಿಧಿಯೇನು ತಪನಿಯಮವೇನು ।।ನೀತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಮತಿಯನದರಿನಮಿತ ಪ್ರೀತಿ ।ಭೀತಿಯಿಲ್ಲದನವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।। What is dualism and non-dualism

You cannot copy content of this page