Category: ಕಥೆ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ – Dinakkondu kathe – Daily Story

ಹಂದಿ – ದೋಣಿ – ಪಂಡಿತ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ! ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಓರ್ವ ಪಂಡಿತನೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ… ಯಾವತ್ತೂ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ

ನಾನು ಸತ್ತ ಕಥೆ

ನಾನು “ನಾನು”ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂಥಹದ್ದು. ನಾನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪುಳಕಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹೊರ

ಪ್ರಭು ನಿಷ್ಠೆಯ ಕಥೆ

   ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೋಧಿಸತ್ವ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ತಕ್ಷಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಋಷ ಪ್ರವ್ರಜ್ಯ

ಹೆಂಡತಿಯರ ಗುಲಾಮ

*_ಅಂದಿನ, ಇಂದಿನ , ಮುಂದಿನ ಹಾಗೂ ಎಂದೆಂದಿನ🤘 ಸತ್ಯವಾದ ಪುರಾಣ_*🤘😑 ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ.. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಸೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

Translate »

You cannot copy content of this page