Tag: stree

ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ನಮನ

ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ..ಅವಶ್ಯಕತೆ.ಅಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ. ರಾಮನಿಗೆ➖ಸೀತೆಕೃಷ್ಣನಿಗೆ➖ರಾಧೆಈಶ್ವರನಿಗೆ➖ಈಶ್ವರಿಮಂತ್ರ ಪಠಣದಲ್ಲಿ➖ಗಾಯತ್ರಿಗ್ರಂಥ ಪಠಣದಲ್ಲಿ➖ಗೀತಾದೇವರ ಎದುರಿಗೆ➖ವಂದನಅರ್ಚನ ಪೂಜಾ ಆರತಿ ಆರಾದನ..ಇವರ ಜೋತೆಗೆ ಶ್ರದ್ದಾ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿಉದಯಕ್ಕೆ➖ಉಷಾ..ಅರುಣಸಂಜೆಗೆ➖ಸಂದ್ಯಾರಾತ್ತಿ➖ಜ್ಯೋತಿ. ದೀಪನಿದ್ರೆಗೆ➖

You cannot copy content of this page