Tag: peoplitics

ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ , ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ

ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

You cannot copy content of this page