Tag: life

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಅಷ್ಟಕಂ …!

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಅಷ್ಟಕಂ…! ಧ್ಯಾನಂಗಲದ್ರಕ್ತಮುಂಡಾವಲೀಕಂಠಮಾಲಾಮಹೋಘೋರರಾವಾ ಸುದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಲಾ |ವಿವಸ್ತ್ರಾ ಸ್ಮಶಾನಾಲಯಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀಮಹಾಕಾಲಕಾಮಾಕುಲಾ ಕಾಲಿಕೇಯಂ ॥ 1॥ ಭುಜೇವಾಮಯುಗ್ಮೇ ಶಿರೋಽಸಿಂ ದಧಾನಾವರಂ

ಕನಕಗಿರಿ ಮಾಲೆಕಲ್‌ ವೆಂಕಟರಮಣ – ಅರಸೀಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕನಕಗಿರಿ ಮಾಲೆಕಲ್‌ ವೆಂಕಟರಮಣ..! ಆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಲಾಗದವರುಈ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬನ್ನಿ… ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಎಲ್ಲಿದೆ? ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತುನೀವೇನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರೆ.“ತುಂಬಾ ಹತ್ರ

ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ …?

ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ…? ಗರಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ್ವೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ.

ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ – ಮದುವೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ..! ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿನ ‘ವಿವಾಹ’ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ – ವಿನಾಯಕನ ಲೋಕ – ‘ಸ್ವಾನಂದ ಲೋಕ’

ವಿನಾಯಕನ ಲೋಕ..! ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯನಾದ ವಿನಾಯಕ ಇರುವ ಲೋಕ ಯಾವುದು?..!! ಗಣೇಶ

Translate »