ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಎಂದರೇನು

ಭಾಗವತ ಎಂದರೇನು?

ಭಾಗವತ ಎಂದರೇನು? ಭಾಗವತ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭ ಎಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಯಜ್ಞ ಎಂದರೇನು?

ಯಜ್ಞ, ಅದರ ಅರ್ಥ… ಯಜ್ಞ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿ, ಯಜ್ಞದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಯೋಗ ಎಂದರೇನು ?

ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಕೂಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ… ಯೋಗ ಪದವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು…. | ಶಿವಯೋಗ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ ಯುಜ್ ಎಂಬ

ಚಂಡಿಯಾಗ ಎಂದರೇನು?

🕉 ಚಂಡಿಯಾಗ ಎಂದರೇನು? ದೇವಿ ಉಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೇ ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ. ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಂತ್ರರೂಪಕವಾಗಿ

Translate »