Tag: god

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಕಥೆ

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕೇ ವಿನಹಃ ಕೃತಜ್ಞಹೀನರಾಗಬಾರದಲ್ಲವೇ… ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಭ ಭಿಕ್ಷುಕನೋರ್ವˌ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ… ಆತ ಆ

ನಿತ್ಯ ಪಠನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ನಿತ್ಯ ಪಠನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ

You cannot copy content of this page