ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಭಾಗವತ

ಭಾಗವತ ಎಂದರೇನು?

ಭಾಗವತ ಎಂದರೇನು? ಭಾಗವತ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭ ಎಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

Translate »