ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಅವತಾರ

ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗಂಗೀ ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ

ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗಂಗೀ ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ..! ಗಂಗೀ ಮಾಳಮ್ಮದೇವಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಮೈಲಾರೇಶ್ವರನ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಣಿಕ

ಶ್ರೀಶಿಂಶುಮಾರರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಶಿಂಶುಮಾರ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರಇಡೀ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲವನ್ನು ಈ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಬಾಲದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧೃವ ಮಂಡಲವನ್ನೂ,

Translate »