ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ! ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ರ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೇ ?

ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ರ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಡಿರುವ ಡಿಡಿ ಚಂದನ ದೂರದರ್ಶನದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ.
http://www.ddchandana.gov.in/participate/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

You cannot copy content of this page