Tag: ವ್ಯಾಸರಾಯರು

ಯಾರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ..?

ಯಾರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು..? ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ರಾದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತವರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು. 

You cannot copy content of this page