ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ನಮಸ್ಕಾರದ

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವ

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವ..! ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ , ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ..ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಕೂಡಾ ತನ್ನದೆ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ

ನಮಸ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ?

‌ ‌ ನಮಸ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ… ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ

Translate »