Tag: ಉಪೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ,

ಪ್ರಜಾಕೀಯ – ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ?

ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ? ಪ್ರಜಾಕೀಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು

You cannot copy content of this page